Je svoboda jenom pojem? Jsou naše práva jen slova na papíře?


Jako ženy se mě hluboce dotýká celá kauza maminky Jaroslavy a jejího hospitalizovaného miminka v Krajské zdravotní, a.s. Je mi líto, že namísto aby pečovala o své dítě, musí se zpovídat policii a zvát si do nemocnice pomoc, aby ji z oddělení nevyhodili. Na těchto provizorních stránkách se pokusím shromažďovat dostupná vyjádření k tomuto případu.


AKTUALITA

Většina odkazů v části "informace ze strany matky" není funkční, snažím se pro vás najít způsob, jak původně zveřejněné informace získat.


STRUČNÉ SHRNUTÍ KAUZY

Pětitýdenní miminko Jaroslavy bylo hospitalizovánose zápalem plic v ústecké nemocnici v pátek 23.3.2018. S vědomím, že má dítě právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce (platné
i na JIP), zůstávala Jaroslava na oddělení celý den a chystala se zůstat i přes noc, což se ovšem nesetkalo se souhlasem personálu nemocnice.

Ač se s nimi pokoušela domluvit již před zahájením hospitalizace a znovu při jejím průběhu, tlak na ni byl vyčerpávající a tak požádala o podporu Petru Langovou - její kamarádku a také poradkyni a jednatelku spolku Juno Moneta, která se specializuje na zvyšování povědomí
o právech dětí a rodičů při hospitalizaci. I přes příjezd policie, kterou nemocnice na matku
ve večerních hodinách zavolala, matka na oddělení zůstala, jelikož policie na počínání matky nic protiprávního neshledala. Více podrobností v jednotlivých sekcích.

odkaz na rozcestník zde: https://cms.matkazjipu.webnode.cz/rozcestnik/


Popis celé situace, kdy lékař Adam Cipra zavolal policii na matku Jaroslavu, která se chtěla starat o svého 6 týdenního syna na dětské jipce v nemocnici v Ústí nad Labem. Pro zápal plic. Nejde zde o kritiku lékařské péče, jde o kritiku chování lékařů, vyhazování matky sedící u lůžka a sprostého jednání, znevažování mateřského mléka a kompetencí. Je...