Nadační fond Klíček

Březen 2018 : V médiích se ve druhé polovině března objevila poněkud matoucí reklamní kampaň iniciativy "Dům pro Julii", která - podle svých slov - v Brně buduje "první dětský hospic" v České republice.

Je jistě dobré, když mají rodiny v těžké situaci na výběr mezi více variantami podpory, ale není dobré, když nová organizace prezentuje vlastní plány bez poctivé reflexe toho, co se u nás na poli dětské hospicové a paliativní péče už udělalo a dělá.
Více o naší práci, která navíc není na tomto poli jediná, lze přitom nalézt třeba na našem webu, nebo v archivu České televize, v dokumentu Životy dětí nebo v pořadu Ferdinandovy zahrady.

celé zde - odkaz: https://www.klicek.org/index2.html

Source: pixabay.com
Source: pixabay.com