Nikdy neopouštějte své dítě v nemocnici

K napsání tohoto článku mě inspirovaly rozsáhlé diskuze rodičů napříč celým facebookem. Rozhořčeně popisují své zážitky z nemocnic, jak byli z nejrůznějších důvodů zdravotníky vykázáni od svého dítěte. A to ať už se jednalo o lékařský zákrok typu odebrání krve nebo přímo o jeho hospitalizaci.

Nelíbilo se jim, že museli své dítě opustit a nevěděli, co přesně s ním zdravotníci dělají, jen zpoza dveří slyšeli jeho pláč.

Podobné jednání jsem zažila v porodnici. Když bylo potřeba provést na novorozenci nějaký zákrok, sestry si ho úplně samozřejmě vzaly za zavřené dveře na novorozenecké oddělení. Na dveřích byla koule a matka musela čekat venku, až jí dítě vrátí.

celé zde - odkaz: https://verajedlickova.cz/2017/08/15/nikdy-neopoustejte-sve-dite-v-nemocnici/

Photo by Kat Smith from Pexels https://www.pexels.com/photo/alone-black-and-white-boy-child-551590/
Photo by Kat Smith from Pexels https://www.pexels.com/photo/alone-black-and-white-boy-child-551590/