HOSPITALIZACE DĚTÍ A JEJICH PRÁVA ZEJMÉNA ŘEŠENÍ SEPARACE

Nyní se na mě obrací telefonicky rodiče, pokud dojde na problém v nemocnici, že personál odmítá pustit rodiče- či jednoho z nich a dokonce i matku s tím, že buď mají jistý návštěvní řád, nebo nemají prostory pro přítomnost rodiče či jiné výmluvy. Personálu se jistě nehodí žádná doprovodná osoba, tak to zkouší. Ovšem jako rodič nejste návštěva, ale zákonný zástupce a jako takový máte ze zákona práva a povinnosti vůči svému dítěti a dítě má zase bezvýhradné právo na Vaší nepřetržitou přítomnost! Tedy i na Jipce, tedy i při operaci.. Často se tomu personál brání, protože samozřejmě rodič je přítěž pro personál, ale velká pomoc pro dítě a zde je třeba myslet na dítě, nikoliv, že se to nehodí do krámu nemocnici. Jde jen o to se nenechat vystrnadit.

I novorozenci cítí, zda jste s nimi. Ze studií vyplývá, že takové neopuštěné děti se léčí mnohem rychleji, což je logické. Opuštěné děti se můžou dokonce zhoršovat.

celé zde - odkaz: https://www.byznysnaporodech.tode.cz/?page_id=1433