TOTÁLNÍ SEPARACE RODIČE A DÍTĚTE PŘI HOSPITALIZACI + výzva nemocnici

Ráda bych reagovala na argumenty personálu, který patrně nemá o právu dítěte žádné povědomí, nebo ho má, ale je ignoruje ho.

1. argument
Vyšla vyhláška zákaz návštěv kvůli chřipkové epidemii, tak rodiče prostě nepustíme ani na 5 minut, mohou koukat přes sklo.

Vysvětlení:
Rodič ale opravdu není jen návštěva, ale zákonný zástupce, který má vůči dítěti práva a povinnosti.Žádné nařízení ani Vnitřní řád nemůže být nadřazen zákonům. Zákony jsou nejvýše, pak různé vyhlášky, nařízení... 

celé zde - odkaz: https://www.facebook.com/notes/podpo%C5%99%C3%ADte-mne-v-osv%C4%9Bt%C4%9B-o-pr%C3%A1vech-p%C5%99i-hospital-aktivn%C3%AD-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-st%C3%AD%C5%BEnost%C3%AD/tot%C3%A1ln%C3%AD-separace-rodi%C4%8De-a-d%C3%ADt%C4%9Bte-p%C5%99i-hospitalizaci-v%C3%BDzva-nemocnici/1599438370153940/